מידע שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר
האתר : http://www.mida88.co.il//

קלימיאן בני מדריך מקצועי מעשי להנהלת חשבונות
ושכר עבודה : benikl123@gmail.com

שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה 
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות
ושכר עבודה 
ליווי , עזרה , הדרכה והכשרה מקצועית

שרות חדש וייחודי

הכנת תקציב ותזרים מזומנים
הכנה והפקת דו"ח תזרים מזומנים אישי  ומשפחתי .
הכנה והפקת תזרים מזומנים לעסקים קטנים ובינוניים .
ניהול , הכנה והפקת תקציב משפחתי - אישי .
 ניהול , הכנה והפקת תקציב לחתונה ,לחגים ואירוע .
ניהול , הכנה והפקת תקציב למלכ"ר .
 
לרשותכם : אפשרות שיחת צ'אט בוואטסאפ בתחתית הדף 

מידע - שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה
               
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות 
בתוכנות הנהלת חשבונות : חשבשבת . ריווחית , פריורטי וסאפ.
בתוכנות שכר : מיכפל , עוקץ ושיקלולית
.

מטרת הקורס
להכשיר לעבודה מעשית בהנהלת חשבונות בתחומי החשבונאות , שיפור 
הביטחון המקצועי בכל תחומי ניהול החשבונות ושכר העבודה והקניית נוהלי
עבודה נאותים על פי כללי חשבונאים מקובלים .

תכני הקורס :
הנהלת חשבונות כפולה - תוכנת חשבשבת חלונות וריווחית .

פתיחה חברה והקמת אינדקסים כולל קודמי מיון וסוג תנועה .
הקשת יתרות פתיחה ופקודות נוספים מרו"ח .
הקשה וקליטת פקודון יומן לניירת ומסמכח לקוחות , ספקים  ושכר .
התאמות בנק בש"ח ומט"ח וניתוחי כרטסות קופות , לקוחות וספקים .
הקשה והכנת כרטסת יבוא , ספקי חו"ל וחש' מט"ח כולל שיערות והצמדה .
הפקת דו"חות , מאזן ודו"ח רווח הפסד , דו"ח גיול חובות ותזרים מזומנים .
הפקה וניתוח מאזן בוחן , הכנת דו"חות ודיווחים למוסדות מע"מ , מ"ה וב"ל .
הכנת דו"חות חודשים ושנתיים למוסדות , ליועץ מס ורואי חשבון .
הכנת דיווחי מע"מ מפורט - מקוון (ט' pcn874) ודו"ח 856  - ניכוי במקור .
הכנת מאזן וניירות עבודה לבקורת רוא חשבון .

שכר עבודה  -  תוכנת מיכפל , עוקץ ושיקלולית .
הקמת חברה ועדכון פרטיי מעסיק .
הקמת עובדים ועדכון פרטיןם (טופס 101) .
רישום והפקת משכורות חודשיות .
הכנה והפקת דיווחים חודשיים .
התאמות כרטיסי עובד ומוסדות .
הכנה ודיווח למוסדות והפרשות עובד - מעביד .
התאמה וניתוח הפרשות לביטוחי מנהלים , ק. גמל וקרנות השתלמות .
הכנבה והתאמה לדו"ח שנתי ( טופס 126) .

הנהלת חשבונות חד צידית - תוכנת עצמאית וריווחית 
הקמת עסק ועדכון קודי מיון ותנועה .
הקשת ניירת הכנסות והוצאות .
התאמה וניתוח כרטסת חייבים וזכאיים .
הפקת  דו"ח תקבולים ותשלומים .
הפקת דו"חות ודיווחים חודשיים למע"מ ומ"ה .
הפקת דו"ח רווח והפסד וניירת ליועץ מס/ רואה חשבון .

קורס הנהלת חשבונות ושכר מתבצע על פני 3 חודשי עבודה במסגרת
הדרכה יחידנית למשך 80 שעות .

קורס הנהלת חשבונות מעשית מדמה שרות ועבודה בהנהלת חשבונות
עד וכולל הכנת מאזן ודו"חות לביקורת רואה חשבון .