מידע שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר
האתר : http://www.mida88.co.il//

קלימיאן בני מדריך מקצועי מעשי להנהלת חשבונות
ושכר עבודה : benikl123@gmail.com

שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה 
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות
ושכר עבודה 
ליווי , עזרה , הדרכה והכשרה מקצועית

שרות חדש וייחודי

הכנת תקציב ותזרים מזומנים
הכנה והפקת דו"ח תזרים מזומנים אישי  ומשפחתי .
הכנה והפקת תזרים מזומנים לעסקים קטנים ובינוניים .
ניהול , הכנה והפקת תקציב משפחתי - אישי .
 ניהול , הכנה והפקת תקציב לחתונה ,לחגים ואירוע .
ניהול , הכנה והפקת תקציב למלכ"ר .
 
לרשותכם : אפשרות שיחת צ'אט בוואטסאפ בתחתית הדף 

מידע - שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה
               
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר

            תקציב לעסקים קטנים ובינוניים 

מטרת התקציב העסקי לתת תמונת מצב בנקודת זמן את מאזן ההכנסות וההוצאות המפורט .
ולהביא את העסק לאיזון ושליטה בכל פרטיי ההוצאות החודשיות מול ההכנסות .

לבניית תקציב עסקי יש לקחת בחשבון :

הכנסות :

הכנסות  

הוצאות :
עלות המכר (חרושת) .
הוצאות משכורת ונלוות לשכר .
הוצאות רכב ונסיעות .
הוצאות אחזקת משרד וכלליות .
הוצאות הנהלה וכלליות .
הוצאות מימון .