מידע שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר
האתר : http://www.mida88.co.il//

קלימיאן בני מדריך מקצועי מעשי להנהלת חשבונות
ושכר עבודה : benikl123@gmail.com

שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה 
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות
ושכר עבודה 
ליווי , עזרה , הדרכה והכשרה מקצועית

שרות חדש וייחודי

הכנת תקציב ותזרים מזומנים
הכנה והפקת דו"ח תזרים מזומנים אישי  ומשפחתי .
הכנה והפקת תזרים מזומנים לעסקים קטנים ובינוניים .
ניהול , הכנה והפקת תקציב משפחתי - אישי .
 ניהול , הכנה והפקת תקציב לחתונה ,לחגים ואירוע .
ניהול , הכנה והפקת תקציב למלכ"ר .
 
לרשותכם : אפשרות שיחת צ'אט בוואטסאפ בתחתית הדף 

מידע - שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה
               
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר

            תקציב משפחתי 

ניהול תקציב משפחתי הינו כמו לנהל עסק יש לדעת ולבקר וחייבים לדעת כמה אנחנו מוציאים 
וכמה אנחנו מרוויחים , להשאר מאוזנים ואפילו ביתרת רווח .

לבניית תקציב משפחתי יש לקחת בחשבון :הכנסות :

הכנסות משכר בני הזוג .
הכנסות מקצבאות .
הכנסות מנכסים .


הוצאות :
הוצאות דיור .
הוצאות תקשורת .
הוצאות חינוך .
ביטוחים וחסכונות .
עלויות מימון ובנק .
הוצאות רכב ונסיעות .
הוצאות משתנות .