מידע שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר
האתר : http://www.mida88.co.il//

קלימיאן בני מדריך מקצועי מעשי להנהלת חשבונות
ושכר עבודה : benikl123@gmail.com

 קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר עבודה 
ליווי , עזרה , הדרכה והכשרה מקצועית
חדש 

 

מנהל חשבונות יקר !!!
רוצה ללמוד לעבוד כמנהל חשבונות
משלב הקמת חברה עד וכולל
הכנת מאזן
לרואה חשבון / יועץ מס
מידע לרשותך !!!
שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר עבודה

מידע - שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה
               
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר

                     מ.י.ד.ע - שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר עבודה 

                     
כתובת המשרד: רחוב האחים שטרייט 2 (פינת פינסקר 34 ) פתח - תקווה 


טלפון : 03-9346536

פקס' : 03-9043487

כתובת המייל : benikl123@gmail.com

האתר להנהלת חשבונות : www.mida88.co.il

האתר לקורסים מעשיים : www.mida-b.co.il