מידע שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר
האתר : http://www.mida88.co.il//

קלימיאן בני מדריך מקצועי מעשי להנהלת חשבונות
ושכר עבודה : benikl123@gmail.com

שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה 
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות
ושכר עבודה 
ליווי , עזרה , הדרכה והכשרה מקצועית

שרות חדש וייחודי

הכנת תקציב ותזרים מזומנים
הכנה והפקת דו"ח תזרים מזומנים אישי  ומשפחתי .
הכנה והפקת תזרים מזומנים לעסקים קטנים ובינוניים .
ניהול , הכנה והפקת תקציב משפחתי - אישי .
 ניהול , הכנה והפקת תקציב לחתונה ,לחגים ואירוע .
ניהול , הכנה והפקת תקציב למלכ"ר .
 
לרשותכם : אפשרות שיחת צ'אט בוואטסאפ בתחתית הדף 

מידע - שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה
               
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר

                     השירותים שלנו 

                                
שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר 

 
 
  1. שירותי הנהלת חשבונות .

    2. שירותי חשבות שכר .

    3. שירותי הנהלת חשבונות ושכר - מיקור חוץ .

    4. שחזורים והתאמות בהנהלת חשבונות ושכר.

   5. תחשיבי שכר ועלויות עובד - מעביד .

   6. קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר עבודה .

   7. הכשרה והדרכה מקצועית בהנהלת חשבונות .

   8. ליווי , פקוח ובקרה למנהלי החשבונות .

  9. הכנה והפקת דו"ח תזרים מזומנים לעסקים קטנים ובינוניים . 

10. הכנה והפקת תקציב משפחתי