מידע שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר
האתר : http://www.mida88.co.il//

קלימיאן בני מדריך מקצועי מעשי להנהלת חשבונות
ושכר עבודה : benikl123@gmail.com

 קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר עבודה 
ליווי , עזרה , הדרכה והכשרה מקצועית
שרות חדש וייחודי

מנהל/ת חשבונות 
ערכה ללימוד עצמי בהנהלת חשבונות מעשית הכוללת : תוכנה , חוברת הדרכה ומסמכי תיעוד פנים וחוץ .

רוצה ללמוד לעבוד כמנהל חשבונות
משלב הקמת חברה עד וכולל
הכנת מאזן לרואה חשבון / יועץ מס
 

מידע - שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה
               
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר

                     השירותים שלנו 

                                
שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר 

 
 
  1. שירותי הנהלת חשבונות .

    2. שירותי חשבות שכר .

    3. שירותי הנהלת חשבונות ושכר - מיקור חוץ .

    4. שחזורים והתאמות בהנהלת חשבונות ושכר.

   5. תחשיבי שכר ועלויות עובד - מעביד .

   6. קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר עבודה .

   7. הכשרה והדרכה מקצועית בהנהלת חשבונות .

   8. ליווי , פקוח ובקרה למנהלי החשבונות .