מידע שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר
האתר : http://www.mida88.co.il//

קלימיאן בני מדריך מקצועי מעשי להנהלת חשבונות
ושכר עבודה : benikl123@gmail.com

שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה 
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות
ושכר עבודה 
ליווי , עזרה , הדרכה והכשרה מקצועית

שרות חדש וייחודי

הכנת תקציב ותזרים מזומנים
הכנה והפקת דו"ח תזרים מזומנים אישי  ומשפחתי .
הכנה והפקת תזרים מזומנים לעסקים קטנים ובינוניים .
ניהול , הכנה והפקת תקציב משפחתי - אישי .
 ניהול , הכנה והפקת תקציב לחתונה ,לחגים ואירוע .
ניהול , הכנה והפקת תקציב למלכ"ר .
 
לרשותכם : אפשרות שיחת צ'אט בוואטסאפ בתחתית הדף 

מידע - שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה
               
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר
קישורים

  מידע - שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר עבודה  - http://www.mida88.co.il/

  פורטל השירותים והמידע הממשלתי - http://www.gov.il/

  בטוח לאומי - http://www.btl.gov.il/

  בנק ישראל - www.bankisrael.gov.il

  מס הכנסה - http://www.mof.gov.il/taxes/

  לשכת רואי החשבון - http://www.icpas.org.i/

  אשף שכר - חילן טק - http://www.hilan.co.i/l

  אשף הנטו - http://www.hilan.co.il/calc/NetWizard.aspx?logo=2

  מחשבון נקודות זיכוי - http://www.mof.gov.il/itc/h4/mahshev.htm

  מחשבונים שונים - www.zooloo.co.il/calc/TaxCalc.asp   

  אישורי ניכוי במקור -  https://www.shaam.gov.il/GMREPISHUR/

  מחשבוני שכר - http://www.ynet.co.il/home/0%2C7340%2CL-901%2CFF.html

  שירות התשלומים הממשלתי - http://www.gov.il/firstgov/ecom  

  שירות הטפסים הממשלתי - http://www.gov.il/FirstGov/Forms/FormsSearchResults   

רשם החברות -   http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot/

גמלנט - השוואת קופות גמל - http://gemelnet.mof.gov.il/Tsuot/UI/DafMakdim.aspx

הלשכה המרכזית לסטטסטיקה - http://www1.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=345

אינדקס מונחים- משק וכלכלה - http://finance.walla.co.il/?w=/@diction&t_id=19

  חברה/עסק לדוגמא - hhttps://www.esk.co.il/AccountS/Desktop.asp