מידע שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר
האתר : http://www.mida88.co.il//

קלימיאן בני מדריך מקצועי מעשי להנהלת חשבונות
ושכר עבודה : benikl123@gmail.com

 קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר עבודה 
ליווי , עזרה , הדרכה והכשרה מקצועית
שרות חדש וייחודי

מנהל/ת חשבונות 
ערכה ללימוד עצמי בהנהלת חשבונות מעשית הכוללת : תוכנה , חוברת הדרכה ומסמכי תיעוד פנים וחוץ .

רוצה ללמוד לעבוד כמנהל חשבונות
משלב הקמת חברה עד וכולל
הכנת מאזן לרואה חשבון / יועץ מס
 

מידע - שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה
               
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר
קישורים

  מידע - שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר עבודה  - http://www.mida88.co.il/

  פורטל השירותים והמידע הממשלתי - http://www.gov.il/

  בטוח לאומי - http://www.btl.gov.il/

  בנק ישראל - www.bankisrael.gov.il

  מס הכנסה - http://www.mof.gov.il/taxes/

  לשכת רואי החשבון - http://www.icpas.org.i/

  אשף שכר - חילן טק - http://www.hilan.co.i/l

  אשף הנטו - http://www.hilan.co.il/calc/NetWizard.aspx?logo=2

  מחשבון נקודות זיכוי - http://www.mof.gov.il/itc/h4/mahshev.htm

  מחשבונים שונים - www.zooloo.co.il/calc/TaxCalc.asp   

  אישורי ניכוי במקור -  https://www.shaam.gov.il/GMREPISHUR/

  מחשבוני שכר - http://www.ynet.co.il/home/0%2C7340%2CL-901%2CFF.html

  שירות התשלומים הממשלתי - http://www.gov.il/firstgov/ecom  

  שירות הטפסים הממשלתי - http://www.gov.il/FirstGov/Forms/FormsSearchResults   

רשם החברות -   http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot/

גמלנט - השוואת קופות גמל - http://gemelnet.mof.gov.il/Tsuot/UI/DafMakdim.aspx

הלשכה המרכזית לסטטסטיקה - http://www1.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=345

אינדקס מונחים- משק וכלכלה - http://finance.walla.co.il/?w=/@diction&t_id=19

  חברה/עסק לדוגמא - hhttps://www.esk.co.il/AccountS/Desktop.asp