מידע שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר
האתר : http://www.mida88.co.il//

קלימיאן בני מדריך מקצועי מעשי להנהלת חשבונות
ושכר עבודה : benikl123@gmail.com

שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה 
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות
ושכר עבודה 
ליווי , עזרה , הדרכה והכשרה מקצועית

שרות חדש וייחודי

הכנת תקציב ותזרים מזומנים
הכנה והפקת דו"ח תזרים מזומנים אישי  ומשפחתי .
הכנה והפקת תזרים מזומנים לעסקים קטנים ובינוניים .
ניהול , הכנה והפקת תקציב משפחתי - אישי .
 ניהול , הכנה והפקת תקציב לחתונה ,לחגים ואירוע .
ניהול , הכנה והפקת תקציב למלכ"ר .
 
לרשותכם : אפשרות שיחת צ'אט בוואטסאפ בתחתית הדף 

מידע - שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה
               
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר
קורס מעשי בשכר עבודה


 
מטרת הקורס 

 מקצוע חשב השכר הינו תפקיד נדרש בשוק העבודה , כל חברה המעסיקה
עובדים תיעזר בשירותיו והמקצועיותו של חשב השכר בכל הנוגע לחוקים 
השונים בתחומי דיני העבודה , ביטוח לאומי ומבס הכנסה בכדי לחשב באופן
מדויק וחוקי את שכר העובדים .מטרת קורס חשבי השכר היא להקנות את 
הידע הנדרש לביצוע התפקיד הן מבחינת ידיעת החוקים והן מבחינת הטיפול 
בדו"חות המס השונים .
הקורס כולל הכשרה מעשית על ידי לימוד תוכנת שכר מובילה בשוק העבודה .

שכר עבודה - תוכנת מיכפל ,עוקץ ושיקלולית

הקמת חברה ועדכון פרטיי מעסיק .
הקמת עובדים ועדכון פרטים (טופס 101) .
רישום והפקת תלושים חודשיים .
הכנה והפקת דיווחים חודשיים .
התאמת כאטיסי עובד ומוסדות .
הכנה ודיווחים למוסדות , הפרשות עובד - מעביד .
התאמה וניתוח הפרשות לביטוחי מנהלים , ק. גמל וקרן השתלמות .
הכנסה והתאמה לדו"ח שנתי (טופס 126) .