מידע שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר
האתר : http://www.mida88.co.il//

קלימיאן בני מדריך מקצועי מעשי להנהלת חשבונות
ושכר עבודה : benikl123@gmail.com

 קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר עבודה 
ליווי , עזרה , הדרכה והכשרה מקצועית
שרות חדש וייחודי

מנהל/ת חשבונות 
ערכה ללימוד עצמי בהנהלת חשבונות מעשית הכוללת : תוכנה , חוברת הדרכה ומסמכי תיעוד פנים וחוץ .

רוצה ללמוד לעבוד כמנהל חשבונות
משלב הקמת חברה עד וכולל
הכנת מאזן לרואה חשבון / יועץ מס
 

מידע - שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה
               
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות 

מטרת הקורס
להכשיר לעבודה מעשית בהנהלת חשבונות בתחומי החשבונאות , שיפור 
הביטחון המקצועי בכל תחומי ניהול החשבונות ושכר העבודה והקניית נוהלי
עבודה נאותים על פי כללי חשבונאים מקובלים .

תכני הוקורס :
הנהלת חשבונות כפולה - תוכנת חשבשבת חלונות 

פתיחה חברה והקמת אינדקסים כולל קודמי מיון וסוג תנועה .
הקשת יתרות פתיחה ופקודות נוספים מרו"ח .
הקשה וקליטת פקודון יומן לניירת ומסמכח לקוחות , ספקים  ושכר .
התאמות בנק בש"ח ומט"ח וניתוחי כרטסות קופות , לקוחות וספקים .
הקשה והכנת כרטסת יבוא , ספקי חו"ל וחש' מט"ח כולל שיערות והצמדה .
הפקת דו"חות , מאזן ודו"ח רווח הפסד , דו"ח גיול חובות ותזרים מזומנים .
הפקה וניתוח מאזן בוחן , הכנת דו"חות ודיווחים למוסדות מע"מ , מ"ה וב"ל .
הכנת דו"חות חודשים ושנתיים למוסדות , ליועץ מס ורואי חשבון .
הכנת דיווחי מע"מ מפורט - מקוון (ט' pcn874) us) ודו"ח 856  - ניכוי במקור .
הכנת מאזן וניירות עבודה לבקורת רוא חשבון .

שכר עבודה  -  תוכנת מיכפל 
הקמת חברה ועדכון פרטיי מעסיק .
הקמת עובדים ועדכון פרטיןם (טופס 101) .
רישום והפקת משכורות חודשיות .
הכנה והפקת דיווחים חודשיים .
התאמות כרטיסי עובד ומוסדות .
הכנה ודיווח למוסדות והפרשות עובד - מעביד .
התאמה וניתוח הפרשות לביטוחי מנהלים , ק. גמל וקרנות השתלמות .
הכנבה והתאמה לדו"ח שנתי ( טופס 126) .

הנהלת חשבונות חד צידית - תוכנת ריווחית 
הקמת עסק ועדכון קודי מיון ותנועה .
הקשת ניירת הכנסות והוצאות .
התאמה וניתוח כרטסת חייבים וזכאיים .
הפקת  דו"ח תקבולים ותשלומים .
הפקת דו"חות ודיווחים חודשיים למע"מ ומ"ה .
הפקת דו"ח רווח והפסד וניירת ליועץ מס/ רואה חשבון .