מידע שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר
האתר : http://www.mida88.co.il//

קלימיאן בני מדריך מקצועי מעשי להנהלת חשבונות
ושכר עבודה : benikl123@gmail.com

שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה 
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות
ושכר עבודה 
ליווי , עזרה , הדרכה והכשרה מקצועית

שרות חדש וייחודי

הכנת תקציב ותזרים מזומנים
הכנה והפקת דו"ח תזרים מזומנים אישי  ומשפחתי .
הכנה והפקת תזרים מזומנים לעסקים קטנים ובינוניים .
ניהול , הכנה והפקת תקציב משפחתי - אישי .
 ניהול , הכנה והפקת תקציב לחתונה ,לחגים ואירוע .
ניהול , הכנה והפקת תקציב למלכ"ר .
 
לרשותכם : אפשרות שיחת צ'אט בוואטסאפ בתחתית הדף 

מידע - שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה
               
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר
עבודת הנהלת חשבונות מעשית

עבודת מנהל החשבונות הינה עבודה מעניינת ומאתגרת העוסקת ומטפלת בכל עסק , חברה , עמותה
ועסקים קטנים ובינוניים , משלב הקמת החברה , הפקת ניירת שוטפת - תיעוד פנים , קליטת מסמכים
וניירת - תיעוד חוץ , התאמות וניתוחי כרטסות , הכנת תלושי שכר ותחשיבי עלויות עובד - מעביד עד
וכולל הכנת ניירות עבודה , מאזן בוחן ודו"ח רווח והפסד לבקורת רואה החשבון .
השירות הניתן ע"י מנהל חשבונות הן כיחיד או אחד מתוך צוות חייב לעשות עם ניסיון , ידע וביטחון
מקצועי בכדי לעבוד ולשרת את החברה ובית העסק , יועץ המס ורואה החשבון ואת המוסדות בישראל .
כאחד השירותים המשרתים את המטרה של מנהל חשבונות מתחיל הינו קורס מעשי ומקצועי .