מידע - שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר
האתר : http://www.mida88.co.il//

      קלימיאן בני: מדריך מקצועי מעשי להנהלת     חשבונות ושכר עבודה : benikl123@gmail.com

 קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר עבודה 
ליווי , עזרה , הדרכה והכשרה מקצועית
חדש 
 

מנהל חשבונות יקר !!!
רוצה ללמוד לעבוד כמנהל חשבונות
משלב הקמת חברה עד וכולל הכנת מאזן
לרואה חשבון / יועץ מס
מידע לרשותך !!!
שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר עבודה

מידע - קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר
עבודת הנהלת חשבונות מעשית

 עבודת מנהל החשבונות הינה עבודה מעניינת ומאתגרת העוסקת ומטפלת בכל עסק , חברה , עמותה
ועסקים קטנים ובינוניים , משלב הקמת החברה , הפקת ניירת שוטפת - תיעוד פנים , קליטת מסמכים
וניירת - תיעוד חוץ , התאמות וניתוחי כרטסות , הכנת תלושי שכר ותחשיבי עלויות עובד - מעביד עד
וכולל הכנת ניירות עבודה , מאזן בוחן ודו"ח רווח והפסד לבקורת רואה החשבון .
השירות הניתן ע"י מנהל חשבונות הן כיחיד או אחד מתוך צוות חייב לעשות עם ניסיון , ידע וביטחון
מקצועי בכדי לעבוד ולשרת את החברה ובית העסק , יועץ המס ורואה החשבון ואת המוסדות בישראל .
כאחד השירותים המשרתים את המטרה של מנהל חשבונות מתחיל הינו קורס מעשי ומקצועי .