מידע שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר
האתר : http://www.mida88.co.il//

קלימיאן בני מדריך מקצועי מעשי להנהלת חשבונות
ושכר עבודה : benikl123@gmail.com

שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה 
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות
ושכר עבודה 
ליווי , עזרה , הדרכה והכשרה מקצועית

שרות חדש וייחודי

הכנת תקציב ותזרים מזומנים
הכנה והפקת דו"ח תזרים מזומנים אישי  ומשפחתי .
הכנה והפקת תזרים מזומנים לעסקים קטנים ובינוניים .
ניהול , הכנה והפקת תקציב משפחתי - אישי .
 ניהול , הכנה והפקת תקציב לחתונה ,לחגים ואירוע .
ניהול , הכנה והפקת תקציב למלכ"ר .
 
לרשותכם : אפשרות שיחת צ'אט בוואטסאפ בתחתית הדף 

מידע - שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה
               
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר
הנהלת חשבונות כפולה או חד צידית - מה עדיף

        הנהלת חשבונות כפולה או הנהלת חשבונות חד צידית - מה עדיף , " הנהלת חשבונות לשמה אינה קלדנות " .

   כיום ישנם עסקים קטנים ובינונים המתלבטים בהקשר לניהול חשבונות בעסקם והבחירה בין הנהלת חשבונות כפולה או          חד צידית חשובה ומהותית לניהולו התקין של העסק ולקבלת החלטות בהווה ולעתיד . בהנהלת חשבונות חד צידית   מבוססת המערכת על ניירת ההכנסות וההוצאות ובמקרים מסוימים מוקשים קבלות הלקוח ושקים לספקים ומוסדות ללא   כל אפשרות להתאמות וניתוחי כרטסות .
   בהנהלת חשבונות כפולה מחויב מנהל החשבונות להקיש או להקליד את כל מסמכי הלקוחות הכוללות :
1. חשבוניות הקפה , חשבוניות מס קבלה  , זיכויים , קבלות במזומן , שקים וכרטיסי אשראי ולנתח את כרטסת הלקוחות    ולהוציא דו"ח    גיול חובות עדכני .
2. חשבונות הספק , חשבונות יבוא ועמילי המכס , שקים לספקים ומוסדות ולנתח את כרטסת הספקים והמוסדות ולבנות    דו"ח זכאים עדכני .
3. הקשת דפי בנק בשקלים ובמט"ח והתאמת דפי הבנק לספרי העסק ולהוסיף פעולות נוספות לחיובי עמלות , ריבית ,     הור"ק , חיובי הלוואות וזיכויים וחיובים שונים . הפקת דו"חות תזרים מזומנים עדכני ועתידי תוך כדי פקוח על פעולות הבנק : חיובי עמלות , חיובי ריבית , הוראות קבע , פירעונות של הלוואות , רכישות מט"ח ותשלומים בש"ח ובמט"ח .
באם עבודת מנהל החשבונות מתבצעת כראוי על פי הכללים באופן שוטף תוך כדי הקפדה לרצף המסמכים המועברים , התאמות בנק נכונות ולא מאולצות , ניתוחי כרטסות קופה וכרטיסי אשראי , ניתוחי כרטסת לקוחות והפקת גיול חובות , ניתוחי כרטסת ספקים וקבלת רשימת זכאים עדכנית , ניתוחי כרטסות מוסדות ועובדים , ניתוחי כרטסות חברות הביטוח , ק. גמל וקרנות השתלמות .
לאחר בדיקת מערכת הנהלת החשבונות והתאמתם ניתן להפיק כרטסות מנותחות של הלקוחות , הספקים , המוסדות והעובדים , הפקת גיול חובות לצורך גבייה נכונה והפקת החלטות של המנהל ורואה החשבון או יועץ המס לגבי החובות ושיטות הגבייה , דו"חות ספקים זכאים ותרות המוסדות .
עסק הבוחר בהנהלת חשבונות כפולה ובמנהל אשר יבצע את העבודה מקבל לידיו מצב עסק המדווח יותר מדויק ומהימן וקבלת מידע
עסקי עדכני למצב ההכנסות , ההוצאות ויתרת הרווח (ההפסד) והפקת דו"חות מאזן ורווה"פ .
כיום יצא לאוויר העולם תקנה המאפשרת לעסקים קטנים ובינוניים במקום להמציא חשבונית לקוח לכל עסקה יכול בית העסק להמציא חשבונית עסקה וביום התשלום / הפרעון בפועל להמציא חשבונית מס כחוק , לצורך הזה באה מערכת הנהלת חשבונות כפולה לעזור
בפקוח על פירעון התשלומים כולל שקים דחויים לבל נשכח להוציא קבלה וחשבונית מס כחוק .
לסיום בל נשכח כי מעבר להחלטה בין הנהלת חשבונות כפולה או הנהלת חשבונות חד צידית חשוב להחליט מי יבצע את העבודה החשובה :    מנהל חשבונות עם ניסיון וידע בתוספת בקורת של רואה החשבון / יועץ המס .
                         מנהל חשבונות עצמאי באופן חלקי או משלים (מיקור חוץ) .
                        משרד רואה חשבון / יועץ מס .
החשוב מכול לטובת העסק וניהול החשבונות הינה הפרדה בין עבודת מנהל החשבונות לבין בקורת רואה החשבון / יועץ המס .