מידע שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר
האתר : http://www.mida88.co.il//

קלימיאן בני מדריך מקצועי מעשי להנהלת חשבונות
ושכר עבודה : benikl123@gmail.com

שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה 
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות
ושכר עבודה 
ליווי , עזרה , הדרכה והכשרה מקצועית

שרות חדש וייחודי

הכנת תקציב ותזרים מזומנים
הכנה והפקת דו"ח תזרים מזומנים אישי  ומשפחתי .
הכנה והפקת תזרים מזומנים לעסקים קטנים ובינוניים .
ניהול , הכנה והפקת תקציב משפחתי - אישי .
 ניהול , הכנה והפקת תקציב לחתונה ,לחגים ואירוע .
ניהול , הכנה והפקת תקציב למלכ"ר .
 
לרשותכם : אפשרות שיחת צ'אט בוואטסאפ בתחתית הדף 

מידע - שירותי הנהלת חשבונות ושכר עבודה
               
קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר
מנהל חשבונות

 תפקיד מנהל חשבונות הינו תפקיד מרכזי וחשוב בתפקוד השוטף  בכל חברה ובית עסק , תפקיד
 מרכזי המשמש  את כל הגורמים המנהלים ומתחזקים את קיומו והמשכיות תפקוד החברה . מנהל
 החשבונות מתפקד כגורם  מקשר בין כל המערכות העיסקיות : המכירות , היצור , השיווק וההנהלה
 לבין המוסדות ולבין רואה החשבון ויועץ המס . 
 הנהלת החשבונות מתקיימת במגוון קטגוריות :  א. לקוחות וגבייה .
                                                                  ב. ספקים ותשלומים .
                                                                  ג. יבוא ויצוא .
                                                                  ד. שכר ונלוות .
                                                                  ה. אשראי והלוואות .
                                                                  ו. בנקים ונלוות .
                                                                  ז. דוח"ות ודיווחים .
                                                                 ח. הכנת מאזן וניירות עבודה לרואה חשבון .
 כיום נדרש מנהל חשבונות על פי ניסיון מקצועי , ידע בתוכנות הנהלת חשבונות ושכר , הבנה
 בדוח"ות ודיווחים חודשיים ושנתיים .
 מנהל חשבונות מקצועי הינו האחד שעבר את כל מגוון התפקידים יודע , מבין ומסוגל לקשר
 בין כל המסמכים , הדוח"ות והדיווחים החודשיים והשנתיים , לבצע את כל ההתאמות והניתוחים 
 ולהגיש למנהלים , מוסדות ורואה החשבון את המערכת המושלמת .
 הבחירה בין הנהלת חשבונות כפולה להנהלת חשבונות חד צידית - חשובה .
 הבחירה בין הנהלת חשבונות בבית העסק או חיצונית או מיקור חוץ - חשובה .
 הבחירה בין הנהלת חשבונות במשרד רו"ח / יועץ מס למנהל חשבונות חיצוני - חשובה .