מידע - שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר
האתר : http://www.mida88.co.il//

      קלימיאן בני: מדריך מקצועי מעשי להנהלת     חשבונות ושכר עבודה : benikl123@gmail.com

 קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר עבודה 
ליווי , עזרה , הדרכה והכשרה מקצועית
חדש 
 

מנהל חשבונות יקר !!!
רוצה ללמוד לעבוד כמנהל חשבונות
משלב הקמת חברה עד וכולל הכנת מאזן
לרואה חשבון / יועץ מס
מידע לרשותך !!!
שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר עבודה

מידע - קורסים מעשיים בהנהלת חשבונות ושכר
קישורים

  מידע - שירותים מקוונים בהנהלת חשבונות ושכר עבודה  - http://www.mida88.co.il/

 - .http://www.universities-colleges.org.il/לימודים_כלכלה_חשבונאות_/ 

 פורטל השירותים והמידע הממשלתי -
http://www.gov.il/
 
בטוח לאומי -
http://www.btl.gov.il/

  בנק ישראל -
www.bankisrael.gov.il

  מס הכנסה -
http://www.mof.gov.il/taxes/

  לשכת רואי החשבון -
http://www.icpas.org.i/

  אשף שכר - חילן טק -
http://www.hilan.co.i/l

  אשף הנטו -
http://www.hilan.co.il/calc/NetWizard.aspx?logo=2

  מחשבון נקודות זיכוי -
http://www.mof.gov.il/itc/h4/mahshev.htm

  מחשבונים שונים -
www.zooloo.co.il/calc/TaxCalc.asp   

  אישורי ניכוי במקור - 
http://www.shaam.gov.il/GMREPISHUR/

  מחשבוני שכר -
http://www.ynet.co.il/home/0%2C7340%2CL-901%2CFF.html

  שירות התשלומים הממשלתי
- http://www.gov.il/firstgov/ecom  

  שירות הטפסים הממשלתי -
http://www.gov.il/FirstGov/Forms/FormsSearchResults   

רשם החברות -   http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot/

גמלנט - השוואת קופות גמל -
http://gemelnet.mof.gov.il/Tsuot/UI/DafMakdim.aspx

הלשכה המרכזית לסטטסטיקה -
http://www1.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=345

אינדקס מונחים- משק וכלכלה -
http://finance.walla.co.il/?w=/@diction&t_id=19

  חברה/עסק לדוגמא -
hhttps://www.esk.co.il/AccountS/Desktop.asp